Odměna za služby

Výše odměny advokáta za poskytování právních služeb vychází z dohody mezi advokátem a klientem.

Při sjednávání výše odměny za poskytování právních služeb vycházíme zejména z časové náročnosti poskytované právní služby a složitosti věci. Před zahájením poskytování právních služeb je zpravidla požadována přiměřená záloha.

V případě dlouhodobého zastupování klienta je možné dohodnout odměnu pevnou paušální částkou za opakující se časové období.

Podkladem pro jednání s klientem o výši odměny za zastupování v soudním nebo jiném řízení jevyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), s tím, že při sjednávání dohody o odměně za zastupování v občanskoprávním řízení je naší snahou uzavřít dohodu s klientem o odměně v takové podobě, aby v případě úspěchu ve věci byla odměna advokáta pokryta soudem přiznanými náklady řízení dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení.

Není-li stanovena výše odměny a náhrad advokáta dohodou, určí se výše odměny a náhrad za poskytování právních služeb podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

JUDr. Jaroslava Kučová, advokátka, je plátcem daně z přidané hodnoty, proto veškeré účtované částky navyšují se o tuto daň v zákonem stanovené výši.

Soudní, správní nebo jiné obdobné poplatky, které je nutné v souvislosti s vyřizováním záležitosti klienta zaplatit, hradí v plném rozsahu klient.

JUDr. Jaroslava Kučová © 2014 Všechna práva vyhrazena. Advokátní kancelář JUDr. Jaroslava Kučová TOPlist